23-8-2014നു നടത്താനിരുന്ന SALT അധ്യാപകപരിശിലനം മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയ്യതിയും സ്ഥലവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

ESTEEM TEAM

പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയത്
1. പ്രകാശ് മണികണ്ഠന്‍. പി
 പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച.എസ്.എസ്.     എടപ്പലം
6. പ്രതാപന്‍. എന്‍
    ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടായി.
2. മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാല്‍. പി
    ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊപ്പം.
7. രാജരാജന്‍. പി.കെ.
    ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പത്തിരിപ്പാല.
3. മനോജ് കുമാര്‍. യു.പി
    ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടാമ്പി.
8. ജയപ്രകാശ്. ടി.
    സി.ബി.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുതുപരിയാരം
4. സുകുമാരന്‍. പി
    ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊപ്പം.
9. ശിവപ്രസാദ്. പി.
      എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്ലടി, കുമരംപുത്തൂര്‍.
5. ഇ. സി. മോഹനന്‍
    ജി.എച്ച്.എസ്.കുഴല്‍മന്ദം.
10. കൃപലാജ്. വി
     വി.എം.എച്ച്.എസ്. വടവനൂര്‍.

സാങ്കേതിക സഹായവും മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും
1. ടി.എം. സഫീന ബീഗം
   ലക്ചറര്‍, പി.എസ്.ടി.ഇ,
   ഡയറ്റ് പാലക്കാട്, ആനക്കര.
4. എ. രാജേന്ദ്രന്‍
    സീനിയര്‍ ലക്ചറര്‍, ഇ.ടി,
    ഡയറ്റ്, പാലക്കാട്, ആനക്കര.
2. ഡോ. ടി.എസ്. രാമചന്ദ്രന്‍
     ലക്ചറര്‍, ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐ.സി,
     ഡയറ്റ് പാലക്കാട്, ആനക്കര.
5. എം. ഷഹീദലി,
    ലക്ചറര്‍, ഇ.ടി,
    ഡയറ്റ്, പാലക്കാട്, ആനക്കര.
3. ഡോ. പി.ശശീധരന്‍,
     ലക്ചറര്‍, സി.എം.ഡി.ഇ,
     ഡയറ്റ് പാലക്കാട്, ആനക്കര.

 

 

 

സഹായം

 1. പ്രീതി പ്രഭാകരന്‍
      പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ്. എടപ്പലം.
2. ഫരീദ. ടി
    പി.ടി.എം.വൈ.എച്ച്.എസ്.എസ്.എടപ്പലം.

3 comments:

 1. Dear friends,

  Good attempt..All the Support from the teachers who have
  sincerely prepare to Provide effective learning activities...

  all the wishes..

  Shaheed ali

  ReplyDelete
 2. Hello
  Good attempt. congratulations! it is very helpful for ss teachers and students

  ReplyDelete
 3. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് പുതിയ മാനവും ദിശയും കെണ്ടത്താനുള്ള ശ്രമം തീര്‍ച്ചയായും വിജയിക്കും.
  എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.

  ReplyDelete